Tööstusuudised

Silindri põhimõisted

2021-09-26
Süvend, millesse kolb asetatakse sisepõlemismootori plokki. Kas rööbastee kolvi liikumine, mille käigus gaasi põlemine ja paisumine läbi silindri seina võib hajutada ka osa gaasist heitsoojuse plahvatuseni, nii et mootor säilitab normaalse töötemperatuuri. Silindrite tüübid on integreeritud ja ühekordsed valatud. Ühekordne valatud tüüp jaguneb kaheks kuivaks ja märjaks. Tervikuks valatud silindrit ja silindriplokki nimetatakse terviklikuks silindriks; Kui silinder ja silindriplokk valatakse eraldi, nimetatakse üksikut valatud silindrit silindrihülssiks. Silindri vooderdise ja jahutusvee otsekontakti nimetatakse silindri vooderdise märjaks; Neid, mis jahutusveega otseselt kokku ei puutu, nimetatakse kuivadeks silindrikesteks. Silindri ja kolvi vahelise kontakti tiheduse säilitamiseks ja kolvi hõõrdekadude vähendamiseks, mille käigus liikumine toimub, peaks silindri sisesein olema suurema töötlemise täpsusega ja täpse kujuga.